Новини емiтента

Інформація щодо загальної кількості акцій та голосуючих акцій ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» станом на 28.03.2018
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018 (інформація розміщена 27.03.2018 р.)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2017 (інформація розміщена 29.03.2017 р.)
ПрАТ „Полтавазооветпромпостач” повідомляє, про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Зміна членів правління 2014рік
ПрАТ „Полтавазооветпромпостач” повідомляє, про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
Повідомлення про виникнення особливої інформації – зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Повідомлення про виникнення особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента


Річна фінансова звітність

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік_ розміщена 29.04.2016 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік_ розміщена 29.04.2015 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік _ розміщена 28.04.2017 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік _ розміщена 30.04.2018 року
За 2012 рік
За 2013 рiк


Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер). Дата розміщення 16.07.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Наглядова рада.Ревізор). Дата розміщення 07.05.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (член правління). Дата розміщення 15.03.2018 р.
Зміна складу посадових осіб емітента від 10.05.2016 р. (головний бухгалтер). Інформація розміщена 13.05.2016 р.
Зміна складу посадових осіб від 30.04.2016 року. Інформація розміщена 06.05.2016 р
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (інформація розміщена 05.04.2016)
Зміна посадових осіб від 02.04.2015 року
Зміна складу посадових осіб емітента від 03.04.2015 року
Зміна членів правління 2014 рік
Зміна власників акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітенту. Дата розміщення 05.09.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер). Дата розміщення 05.09.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Голова правління). Дата розміщення 05.09.2017


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018 (інформація розміщена 27.03.2018 р.)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2016 (інформація розміщена 30.03.2016)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2017 (інформація розміщена 29.03.2017 р.)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 2015 рік
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на 25 квітня 2014 року
Загальні збори 2013 року